1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Merzenarie
Yhteystiedot:
PL 26, 90571 OULU
jukka.uhlgren(at)merzenarie.com
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi:
Jukka Uhlgren
Yhteystiedot:
PL 26, 90571 OULU jukka.uhlgren(at)merzenarie.com
3. Rekisterin nimi Merzenarien asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus Yrityksen asiakasrekisterin ylläpito markkinointia ja myyntiä varten.
5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan käyttäjätunnus, salasana, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaat antavat tietonsa yrityksen käyttöön. Muita tietolähteitä ei ole.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ei ole
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen):
Ei ole
B. ATK:lle talletut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus):
Tietokanta on hajautettu kahteen osaan. Toisessa tietokannassa säilytetään asiakkaan nimi- ja osoitetiedot. Tämä tietokanta säilytetään siten, ettei tähän tietokantaan ole pääsyä verkon kautta. Toisessa tietokannassa säilytetään tietoja, joita tarvitaan jotta asiakas voi käyttää yrityksen palveluita (sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana). Kaikki tietokannat on suojattu salasanoin ja siten pääsy tietoihin on rajattu yrityksen (Merzenarie) henkilökunnalle. Varmuuskopiot tietokannasta säilytetään erillään tietokoneista ja tietokannoista verkon ulottumattomissa.